Dierenartsassistent paraveterinair

Opleidingsinformatie

De dierenartsassistent paraveterinair heeft een centrale functie in de dierenartsenpraktijk. Je ondersteunt de dierenarts. Je bent een echte duizendpoot. Je kunt allerlei werkzaamheden in een dierartsenpraktijk verrichten. Zoals bijvoorbeeld het geven van voorlichting aan de balie, assisteren bij operaties, laboratoriumwerkzaamheden en zelfstandig röntgenfoto's maken.

Algemene informatie

Domein:
Subdomein:
Opleidingsduur: 4 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Opleidingskosten:

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 280,-
- Leerjaar 2 ca. € 147,-
- Leerjaar 3 ca. € 96,-
- Leerjaar 4 ca. € 58,-

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 394,-
- Leerjaar 2 ca. € 357,-
- Leerjaar 3 ca. € 657,-
- Leerjaar 4 ca. € 332,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leerweg: BOL: 4 jaar
Afdeling: Dierverzorging & paraveterinair
Locatie: Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

De dierenartsassistent paraveterinair heeft een centrale functie in de dierenartsenpraktijk. Je combineert een klantvriendelijke houding met doortastendheid. Dierenwelzijn staat voorop in het werk.
Als paraveterinair ondersteun je niet alleen de dierenarts, maar moet je in geval van nood ook zelfstandig kunnen handelen. Wij zorgen ervoor dat je dit na het volgen van deze opleiding kunt en durft.

Tijdens de opleiding leer je van alles over communicatie met de klant, kennis van medicijnen, hoe je om moet gaan met een spoedpatient en nog veel meer wat je nodig hebt in een dierenartsenpraktijk. In de dierenartsenpraktijk is vooral communicatie met de client belangrijk want ieder ziek dier heeft een bezorgd baasje. Het is vaak aan jou om de eigenaar van het dier gerust te stellen en duidelijk uit te leggen hoe het dier tijdens en na de ziekte verzorgd moet worden.

Om de werkzaamheden in de praktijk op de juiste manier te kunnen verrichten heb je een goede theoretische basis nodig. Tijdens de opleiding zul je dan ook veel theorie krijgen. Je zult bijvoorbeeld de meest voorkomende ziektes en de anatomie van het dier in het Latijn moeten kennen.
Meld je op tijd aan voor deze opleiding. Bij het bereiken van het maximum aantal deelnemers kom je op een wachtlijst.

Keuzedelen
Naast het basis- en profieldeel van je opleiding volg je ook keuzedelen. Dit is een verplicht onderdeel van elke opleiding. Het kunnen keuzedelen zijn waarmee je je verder kunt specialiseren in je beroep of keuzedelen die je voorbereiden op een volgende opleiding. Je kunt soms ook keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen. Voor informatie over de inzet van keuzedelen kun je straks terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Per opleidingsniveau  is de omvang van de keuzedeelverplichting voor de student door de minister vastgelegd. Je volgt verplicht 1 tot 4 keuzedelen per opleiding, afhankelijk van het niveau en de duur van je opleiding. De omvang van jouw keuzedeelverplichting verandert niet, ongeacht hoe lang je over de opleiding doet.

Generieke vakken

Taal en rekenen:
Elke opleiding heeft zijn eigen wettelijke eis bij talen en rekenen. Deze eisen worden ook wel het referentieniveau genoemd. In de Onderwijs & Examen Regeling (OER) vind je de referentieniveaus die voor jouw opleiding gelden. Als je een opleidingen op niveau 1, 2 of 3 volgt, dan krijg je Nederlands en rekenen als generieke vakken aangeboden. Op niveau 4 volg je daarnaast ook nog Engels.

In het basisdeel staan ook generieke eisen loopbaan en burgerschap.

Loopbaan: 
Loopbaanoriëntatie begeleiding (LOB) is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Het gaat daarbij om het vinden van een goede aansluiting tussen jouw kwaliteiten en interesses én de mogelijkheden die het beroepenveld kan bieden.

Bij LOB werk je aan de volgende loopbaancompetenties:

 • Capaciteitenreflectie
 • Motievenreflectie
 • Werkexploratie
 • Loopbaansturing
 • Netwerken

Burgerschap:
Bij burgerschap houd je je bezig met de eisen die de multiculturele Nederlandse samenleving aan haar burgers en inwoners stelt. Er wordt daarbij aandacht besteed aan de ontwikkeling van jouw kritische denkvaardigheden.

Bij Burgerschap werk je aan:

 • Politiek-juridische dimensie
 • Economische dimensie
 • Sociaal-maatschappelijke dimensie
 • Dimensie vitaal burgerschap

Eisen

Voor deze opleiding geldt dat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn. Voor de bol-opleiding Paraveterinair zijn er 60 plaatsen beschikbaar. Op volgorde van datum van aanmelding worden de plaatsen ingevuld. Meld je daarom op tijd aan!

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Als je beschikt over voldoende capaciteiten en doorzettingsvermogen kan je doorstromen naar het HBO. sommige vervolgopleidingen vragen een specifieke vooropleiding of vakkenpakket. 

Hogeschool HAS Den Bosch
Bezoekadres: Onderwijsboulevard 221
5223 DE Den Bosch
Postadres: Postbus 90108, 5200 MA
E-mail: hasdb@hasdb.nl
Internet: www.hasdenbosch.nl

Wageningen UR
Bezoekadres: Costerweg 50
6701 BH Wageningen
Postadres: Postbus 9101, 6700 HB
E-mail: info@wur.nl
Internet: www.wageningenuniversity.nl

CAH Dronten
Bezoekadres: de Drieslag 1
8251 JZ Dronten
E-mail: info@cah.nl
Internet: www.cah.nl
Van Hall Larenstein
Bezoekadres: Larensteinselaan 26 a
5880 GB Velp
Postadres: Postbus 9001, 5880 GB
E-mail: info@vanhall-larenstein.nl
Internet: www.vanhall-larenstein.nl


Hogeschool INHOLLAND
Bezoekadres: Rotterdamseweg 141
2628 AL Delft
Postadres: Postbus 3190, 2601 DD
E-mail: info@INHolland.nl
Internet: www.inholland.nl

Stoas Hogeschool
Bezoekadres: Bovenbuurtweg 27
6717 XA Ede
Postadres: Postbus 245, 6710 BE
E-mail: mail@stoashogeschool.nl
Internet: www.stoashogeschool.nl

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

Stage

In het eerste leerjaar en in het begin van het tweede leerjaar loop je stage in een kennel, asiel, pension, dierentuin, dierenspeciaalzaak en/of op een kinderboerderij. Hier ga je de basis leren van het voeren en verzorgen van dieren. Aan het einde van het tweede leerjaar ga je stage lopen in een dierenartspraktijk.

Studievoortgang

Certificaten

De officiële naam op je diploma is Dierenartsassistent/paraveterinair. Daarna kun je je inschrijven in het Diergeneeskunderegister.

Werkgebied

Dierenartsenpraktijk

Bijzonderheden

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 280,-
- Leerjaar 2 ca. € 147,-
- Leerjaar 3 ca. € 96,-
- Leerjaar 4 ca. € 58,-

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 394,-
- Leerjaar 2 ca. € 357,-
- Leerjaar 3 ca. € 657,-
- Leerjaar 4 ca. € 332,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: CÚcile Vissenberg
E-mail: c.vissenberg@rocwb.nl

Competenties

Lijkt deze opleiding je wat?
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Dierenartsassistent paraveterinair

Crebo: 25540
De beginnend dierenartsassistent paraveterinair heeft een centrale functie in de dierenartsenpraktijk. Hij combineert een klantvriendelijke houding met doortast

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht