Vakbekwaam medewerker dierverzorging

Opleidingsinformatie

Als vakbekwaam medewerker dierverzorging werk je veel met dieren, maar ook met mensen. Tijdens de opleiding leer je niet alleen alles over dieren, maar ontwikkel je ook jouw persoonlijkheid en communicatieve vaardigheden. 

Je gebruikt doorzettingsvermogen en passie voor dieren om het leren en ontwikkelen van vaardigheden te vergemakkelijken, met als resultaat een vakbekwame medewerker dierverzoring die weet wat hij wil en kan en dat in verschillende beroepssituaties laat zien.

Algemene informatie

Domein:
Subdomein:
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 3
Opleidingskosten:

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 183,-
- Leerjaar 2 ca. € 58,-
- Leerjaar 3 ca. € 78,-

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 382,-
- Leerjaar 2 ca. € 332,-
- Leerjaar 3 ca. € 682,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

 Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leerweg: BOL: 3 jaar
Afdeling: Dierverzorging & paraveterinair
Locatie: Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Als vakbekwaam medewerker dierverzorging ben jij verantwoordelijk voor het verzorgen van de dieren. Jij hebt oog voor diergezondheid, dierenwelzijn en de veiligheid van mens en dier.

De opleiding start met een basisdeel waarin je onder andere leert over voeding, hygiëne, verzorging, huisvesting en voortplanting van verschillende dieren zoals knaagdieren, reptielen, vogels, vissen en landbouwhuisdieren. Op het Prinsentuin College zijn meer dan 1000 dieren gehuisvest die we inzetten tijdens de lessen. 
Daarna specialiseer jij je als vakbekwaam medewerker in de dierenbranche en ontwikkel je vaardigheden als communciatie, samenwerken en presenteren.
Hiernaast kies je een aantal keuzedelen waarmee jij je kennis en vaardigheden gaat verdiepen en/of verbreden.

Keuzedelen
Naast het basis- en profieldeel van je opleiding volg je ook keuzedelen. Dit is een verplicht onderdeel van elke opleiding. Het kunnen keuzedelen zijn waarmee je je verder kunt specialiseren in je beroep of keuzedelen die je voorbereiden op een volgende opleiding. Je kunt soms ook keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen. Voor informatie over de inzet van keuzedelen kun je straks terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Per opleidingsniveau  is de omvang van de keuzedeelverplichting voor de student door de minister vastgelegd. Je volgt verplicht 1 tot 4 keuzedelen per opleiding, afhankelijk van het niveau en de duur van je opleiding. De omvang van jouw keuzedeelverplichting verandert niet, ongeacht hoe lang je over de opleiding doet.

Generieke vakken

Taal en rekenen:
Elke opleiding heeft zijn eigen wettelijke eis bij talen en rekenen. Deze eisen worden ook wel het referentieniveau genoemd. In de Onderwijs & Examen Regeling (OER) vind je de referentieniveaus die voor jouw opleiding gelden. Als je een opleidingen op niveau 1, 2 of 3 volgt, dan krijg je Nederlands en rekenen als generieke vakken aangeboden. Op niveau 4 volg je daarnaast ook nog Engels.

In het basisdeel staan ook generieke eisen loopbaan en burgerschap.

Loopbaan: 
Loopbaanoriëntatie begeleiding (LOB) is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Het gaat daarbij om het vinden van een goede aansluiting tussen jouw kwaliteiten en interesses én de mogelijkheden die het beroepenveld kan bieden.

Bij LOB werk je aan de volgende loopbaancompetenties:

 • Capaciteitenreflectie
 • Motievenreflectie
 • Werkexploratie
 • Loopbaansturing
 • Netwerken

Burgerschap:
Bij burgerschap houd je je bezig met de eisen die de multiculturele Nederlandse samenleving aan haar burgers en inwoners stelt. Er wordt daarbij aandacht besteed aan de ontwikkeling van jouw kritische denkvaardigheden.

Bij Burgerschap werk je aan:

 • Politiek-juridische dimensie
 • Economische dimensie
 • Sociaal-maatschappelijke dimensie
 • Dimensie vitaal burgerschap


Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Na het afronden van deze opleiding kun je starten met een mbo opleiding niveau 4.

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

Stage

Leren doe je niet alleen op school, maar ook in de praktijk. Tijdens je opleiding loop je verschillende stages zoals bijvoorbeeld in een kennel, asiel, pension, dierentuin, dierenspeciaalzaak, kinderboerderij en/of een veehouderijbedrijf.
In je eerste stageperiodes bestaan je werkzaamheden vooral uit het voeren en verzorgen van de dieren. In volgende stages ga jij je meer verdiepen in informatieoverdracht en inspelen op vragen van klanten/publiek.
Je krijgt stageopdrachten mee van school die gericht zijn op deze onderdelen. 

Bij het Prinsentuin College kennen we lintstages (één dag in de week stage lopen) en blokstages (vijf dagen in de week stage lopen). We vinden het belangrijk dat je zelf een stagebedrijf regelt, indien nodig kunnen we je daarbij helpen. Erkende leerbedrijven kun je vinden op www.stagemarkt.nl


Studievoortgang

Certificaten

Werkgebied

Bijzonderheden

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 183,-
- Leerjaar 2 ca. € 58,-
- Leerjaar 3 ca. € 78,-

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 382,-
- Leerjaar 2 ca. € 332,-
- Leerjaar 3 ca. € 682,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

 Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: CÚcile Vissenberg
E-mail: c.vissenberg@rocwb.nl

Competenties

Lijkt deze opleiding je wat?
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Vakbekwaam medewerker dierverzorging

Crebo: 25541
De beginnend vakbekwaam medewerker dierverzorging heeft een signalerende en proactieve houding en is alert op diergezondheid en dierenwelzijn en de veiligheid v

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht