Medewerker dierverzorging

Opleidingsinformatie

De medewerker dierverzorging heeft een uitvoerende rol. Je volgt instructies op, werkt zelfstandig bij kortdurende opdrachten en verder onder begeleiding van je leidinggevende. De beginnend medewerker dierverzorging is zorgvuldig, alert op diergezondheid en dierenwelzijn. Je bent alert op signalen van klanten/publiek in het bedrijf. Je bent verantwoordelijk voor de resultaten van je eigen werk.

 

 

 

 

Algemene informatie

Domein: Voedsel, natuur en leefomgeving
Subdomein: Dier
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 2
Opleidingskosten:

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 230,-
- Leerjaar 2 ca. € 58,-

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 422,-
- Leerjaar 2 ca. € 353,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leerweg: BOL: 2 jaar
Afdeling: Dierverzorging & paraveterinair
Locatie: Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

De beginnend medewerker dierverzorging is zorgvuldig, alert op diergezondheid en dierenwelzijn. Je bent alert op signalen van klanten/publiek in het bedrijf. Je bent klantvriendelijk en je bewust van je en zijn persoonlijke presentatie. Je werkt efficiënt en met zorg voor de omgeving. Je kan samenwerken.

De nadruk ligt op het correct en binnen de afgesproken tijd uitvoeren van opdrachten. De werkzaamheden van de medewerker dierverzorging zijn grotendeels routinematig.

Het werk vereist algemene basiskennis en basisvaardigheden passend bij het beroep en de context.Tijdens de opleiding Dierverzorging leer je hoe je een dier in goede conditie houdt. Vogels, vissen, knaagdieren, honden, reptielen, konijnen en katten, maar ook landbouwhuisdieren: jij weet straks precies welke verzorging een bepaald dier nodig heeft. Je maakt kennis met de brede dierenwereld! Zo leer je de ene dag iets over voeding voor knaagdieren, verdiep je je de volgende dag in de inrichting van een aquarium en sta je weer een andere dag op een kinderboerderij.

Keuzedelen
Naast het basis- en profieldeel van je opleiding volg je ook keuzedelen. Dit is een verplicht onderdeel van elke opleiding. Het kunnen keuzedelen zijn waarmee je je verder kunt specialiseren in je beroep of keuzedelen die je voorbereiden op een volgende opleiding. Je kunt soms ook keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen. Voor informatie over de inzet van keuzedelen kun je straks terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Per opleidingsniveau  is de omvang van de keuzedeelverplichting voor de student door de minister vastgelegd. Je volgt verplicht 1 tot 4 keuzedelen per opleiding, afhankelijk van het niveau en de duur van je opleiding. De omvang van jouw keuzedeelverplichting verandert niet, ongeacht hoe lang je over de opleiding doet.

Generieke vakken

Taal en rekenen:
Elke opleiding heeft zijn eigen wettelijke eis bij talen en rekenen. Deze eisen worden ook wel het referentieniveau genoemd. In de Onderwijs & Examen Regeling (OER) vind je de referentieniveaus die voor jouw opleiding gelden. Als je een opleidingen op niveau 1, 2 of 3 volgt, dan krijg je Nederlands en rekenen als generieke vakken aangeboden. Op niveau 4 volg je daarnaast ook nog Engels.

In het basisdeel staan ook generieke eisen loopbaan en burgerschap.

Loopbaan: 
Loopbaanoriëntatie begeleiding (LOB) is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Het gaat daarbij om het vinden van een goede aansluiting tussen jouw kwaliteiten en interesses én de mogelijkheden die het beroepenveld kan bieden.

Bij LOB werk je aan de volgende loopbaancompetenties:

 • Capaciteitenreflectie
 • Motievenreflectie
 • Werkexploratie
 • Loopbaansturing
 • Netwerken

Burgerschap:
Bij burgerschap houd je je bezig met de eisen die de multiculturele Nederlandse samenleving aan haar burgers en inwoners stelt. Er wordt daarbij aandacht besteed aan de ontwikkeling van jouw kritische denkvaardigheden.

Bij Burgerschap werk je aan:

 • Politiek-juridische dimensie
 • Economische dimensie
 • Sociaal-maatschappelijke dimensie
 • Dimensie vitaal burgerschap

Eisen

Voor deze opleiding geldt dat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn. Voor de bol-opleiding Medewerker Dierverzorging zijn er 36 plaatsen beschikbaar. Op volgorde van datum van aanmelding worden de plaatsen ingevuld. Meld je daarom op tijd aan!

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
 • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Je kunt doorstromen naar de niveau 3 opleiding Vakbekwaam medewerker Dierverzorging.

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

Stage

Je loopt twee dagen per week stage.

Studievoortgang

Certificaten

Werkgebied

Bijzonderheden

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 230,-
- Leerjaar 2 ca. € 58,-

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 422,-
- Leerjaar 2 ca. € 353,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Joke Ykema
E-mail: j.ykema@rocwb.nl

Competenties

Lijkt deze opleiding je wat?
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Medewerker dierverzorging

Crebo: 25448
De beginnend medewerker dierverzorging is zorgvuldig, alert op diergezondheid en dierenwelzijn. Hij is alert op signalen van klanten/publiek in het bedrijf. Hij

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht