Medewerker agrarisch loonwerk

Opleidingsinformatie

De beginnend medewerker agrarisch loonwerk is in dienst van een cumelabedrijf ook wel loonbedrijf genoemd en hij verricht loonwerk bij bedrijven in de primaire productie zoals akkerbouw-, tuinbouw, en veehouderijbedrijven. Op het terrein van de opdrachtgever levert de beginnend medewerker agrarisch loonwerk een bijdrage aan de productie en/of transport van producten/mest en/of beheer van gronden voor natuurontwikkeling. Hij is het visitekaartje van het loonbedrijf. Ook worden werkzaamheden verricht in de openbare ruimte onder andere het maaien van wegbermen of werken met een minigraver.

Algemene informatie

Domein:
Subdomein:
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 2
Opleidingskosten:

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het cursusgeld voor BBL studenten: € 240,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 280,-
- Leerjaar 2 ca. € 157,-

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 462,-
- Leerjaar 2 ca. € 442,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leerweg: BBL: 2 jaar
Afdeling: Agrarisch loonwerk
Locatie: Andel, Heerle

Opleidingsinformatie

Inhoud

Als je bij een cumelabedrijf (loonbedrijf) werkt, ga je van de ene naar de andere opdrachtgever. Op het terrein van de opdrachtgever levert hij een bijdrage aan de productie en/of transport van producten/mesten/of beheer van gronden voor natuurontwikkeling. De beginnend medewerker agrarisch loonwerk werkt meestal in de buitenlucht op diverse locaties, met wisselende producten en met een diversiteit aan (grote) machines. De beginnend medewerker agrarisch loonwerk toont in zijn werk respect voor de bodem en het gewas. Hij is het visitekaartje van het loonbedrijf. Voor de beginnend beroepsbeoefenaar is het van belang dat hij voordat hij in de sector werkt dan wel stage loopt in het bezit is van basisveiligheid VCA en trekkerrijbewijs.

Keuzedelen
Naast het basis- en profieldeel van je opleiding volg je ook keuzedelen. Dit is een verplicht onderdeel van elke opleiding. Het kunnen keuzedelen zijn waarmee je je verder kunt specialiseren in je beroep of keuzedelen die je voorbereiden op een volgende opleiding. Je kunt soms ook keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen. Voor informatie over de inzet van keuzedelen kun je straks terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Per opleidingsniveau  is de omvang van de keuzedeelverplichting voor de student door de minister vastgelegd. Je volgt verplicht 1 tot 4 keuzedelen per opleiding, afhankelijk van het niveau en de duur van je opleiding. De omvang van jouw keuzedeelverplichting verandert niet, ongeacht hoe lang je over de opleiding doet.

Generieke vakken

Taal en rekenen:
Elke opleiding heeft zijn eigen wettelijke eis bij talen en rekenen. Deze eisen worden ook wel het referentieniveau genoemd. In de Onderwijs & Examen Regeling (OER) vind je de referentieniveaus die voor jouw opleiding gelden. Als je een opleidingen op niveau 1, 2 of 3 volgt, dan krijg je Nederlands en rekenen als generieke vakken aangeboden. Op niveau 4 volg je daarnaast ook nog Engels.

In het basisdeel staan ook generieke eisen loopbaan en burgerschap.

Loopbaan: 
Loopbaanoriëntatie begeleiding (LOB) is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Het gaat daarbij om het vinden van een goede aansluiting tussen jouw kwaliteiten en interesses én de mogelijkheden die het beroepenveld kan bieden.

Bij LOB werk je aan de volgende loopbaancompetenties:

 • Capaciteitenreflectie
 • Motievenreflectie
 • Werkexploratie
 • Loopbaansturing
 • Netwerken

Burgerschap:
Bij burgerschap houd je je bezig met de eisen die de multiculturele Nederlandse samenleving aan haar burgers en inwoners stelt. Er wordt daarbij aandacht besteed aan de ontwikkeling van jouw kritische denkvaardigheden.

Bij Burgerschap werk je aan:

 • Politiek-juridische dimensie
 • Economische dimensie
 • Sociaal-maatschappelijke dimensie
 • Dimensie vitaal burgerschap

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
 • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Startmaand

september 2018

Lesmethode

Stage

Studievoortgang

Certificaten

Werkgebied

Bijzonderheden

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het cursusgeld voor BBL studenten: € 240,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 280,-
- Leerjaar 2 ca. € 157,-

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 462,-
- Leerjaar 2 ca. € 442,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Arie Versluis, dhr. P. Elzinga
E-mail: a.versluis@rocwb.nl, p.elzinga@rocwb.nl

Competenties

Lijkt deze opleiding je wat?
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Medewerker agrarisch loonwerk

Crebo: 25555
Als medewerker bij een gemechaniseerd loonbedrijf combineer je groen, grond en infra. Groen, want je werkt veel buiten. Grond, want je zorgt er bijvoorbeeld voor dat landbouwgrond klaargemaakt wordt om aardappels te poten. En infra, omdat je aan de slag kunt in de grond-, weg- en waterbouw. Je zorgt ervoor dat de machines waarmee je werkt, goed onderhouden zijn. Soms moet je kleine reparaties uitvoeren.

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht