Bedrijfsleider paardensport en -houderij

Opleidingsinformatie

De bedrijfsleider paardensport en -houderij heeft de leiding over het bedrijf en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, nationaal en internationaal. Hij heeft een ondernemende, commerciële en proactieve beroepshouding. Hij ziet maatschappelijke ontwikkelingen als kansen voor zijn bedrijf.

Algemene informatie

Domein: Voedsel, natuur en leefomgeving
Subdomein: Dier
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Opleidingskosten:

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 270,-
- Leerjaar 2 ca. € 129,-
- Leerjaar 3 ca. € 80,-

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 574,-
- Leerjaar 2 ca. € 422,-
- Leerjaar 3 ca. € 767,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leerweg: BOL: 3 jaar
Afdeling: Paardensport en -houderij
Locatie: Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

De bedrijfsleider paardensport en -houderij heeft de leiding over het bedrijf en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Hij heeft een ondernemende, commerciële en proactieve beroepshouding, geen acht tot vijf mentaliteit en grote inzet. Oog voor het welzijn van het paard staat voorop. Kennis betreffende voeding, verzorging, training, anatomie en exterieur van het paard is erg belangrijk. Hij ziet maatschappelijke ontwikkelingen als kansen voor zijn bedrijf. Hierbij heeft hij voortdurende aandacht voor de wensen en (on)mogelijkheden van zijn klanten. Hij kan omgaan met een grote diversiteit aan klantgroepen, met uiteenlopende belangen. Hij speelt flexibel in op wisselende interne en externe omstandigheden.

Voorkennis en ervaring binnen de paarden(sport) zijn voorwaarden om de opleiding goed te kunnen afronden.

Keuzedelen
Naast het basis- en profieldeel van je opleiding volg je ook keuzedelen. Dit is een verplicht onderdeel van elke opleiding. Het kunnen keuzedelen zijn waarmee je je verder kunt specialiseren in je beroep of keuzedelen die je voorbereiden op een volgende opleiding. Je kunt soms ook keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen. Voor informatie over de inzet van keuzedelen kun je straks terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Per opleidingsniveau  is de omvang van de keuzedeelverplichting voor de student door de minister vastgelegd. Je volgt verplicht 1 tot 4 keuzedelen per opleiding, afhankelijk van het niveau en de duur van je opleiding. De omvang van jouw keuzedeelverplichting verandert niet, ongeacht hoe lang je over de opleiding doet.

Generieke vakken

Taal en rekenen:
Elke opleiding heeft zijn eigen wettelijke eis bij talen en rekenen. Deze eisen worden ook wel het referentieniveau genoemd. In de Onderwijs & Examen Regeling (OER) vind je de referentieniveaus die voor jouw opleiding gelden. Als je een opleidingen op niveau 1, 2 of 3 volgt, dan krijg je Nederlands en rekenen als generieke vakken aangeboden. Op niveau 4 volg je daarnaast ook nog Engels.

In het basisdeel staan ook generieke eisen loopbaan en burgerschap.

Loopbaan: 
Loopbaanoriëntatie begeleiding (LOB) is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Het gaat daarbij om het vinden van een goede aansluiting tussen jouw kwaliteiten en interesses én de mogelijkheden die het beroepenveld kan bieden.

Bij LOB werk je aan de volgende loopbaancompetenties:

 • Capaciteitenreflectie
 • Motievenreflectie
 • Werkexploratie
 • Loopbaansturing
 • Netwerken

Burgerschap:
Bij burgerschap houd je je bezig met de eisen die de multiculturele Nederlandse samenleving aan haar burgers en inwoners stelt. Er wordt daarbij aandacht besteed aan de ontwikkeling van jouw kritische denkvaardigheden.

Bij Burgerschap werk je aan:

 • Politiek-juridische dimensie
 • Economische dimensie
 • Sociaal-maatschappelijke dimensie
 • Dimensie vitaal burgerschap

 

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Met je diploma op zak kan je gaan werken op nationale en internationale stallen. Of je start aan het hbo (STOAS, HAS, HALL Larenstein). Mogelijkheden zijn dan bijvoorbeeld: docent paardenhouderij, welzijn- en gedragskennis van het paard, of odndernemingsvaardigheden in de paardenbranche.

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

Stage

Studievoortgang

Certificaten

Werkgebied

Bijzonderheden

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 270,-
- Leerjaar 2 ca. € 129,-
- Leerjaar 3 ca. € 80,-

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 574,-
- Leerjaar 2 ca. € 422,-
- Leerjaar 3 ca. € 767,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: CÚcile Vissenberg
E-mail: c.vissenberg@rocwb.nl

Competenties

Lijkt deze opleiding je wat?
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Bedrijfsleider paardensport en -houderij

Crebo: 25468
De bedrijfsleider paardensport en -houderij heeft de leiding over het bedrijf en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Hij heeft een ondernemende, commer

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht