Vakbekwaam medewerker teelt

Opleidingsinformatie

De beginnend vakbekwaam medewerker teelt werkt op een bedrijf met bedekte teelt (kas en tunnelkas), open teelt, of een combinatie van deze van deze teelten. Eventueel met gebruikmaking van biobased uitgangsmaterialen. De vakbekwaam medewerker kan medewerkers aansturen.

Algemene informatie

Domein:
Subdomein:
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 3
Opleidingskosten:

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.
Het cursusgeld voor BBL studenten is € 582,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 325,- (BOL) | ca. € 310,- (BBL)
- Leerjaar 2 ca. € 157,- (BOL) | ca. € 157,- (BBL)
- Leerjaar 3 ca. € 157,- (BOL) | ca. € 157,- (BBL)

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 528,- (BOL) | ca. € 482,- (BBL)
- Leerjaar 2 ca. € 475,- (BOL) | ca. € 434,- (BBL)
- Leerjaar 3 ca. € 377,- (BOL) | ca. € 300,- (BBL)

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leerweg: BOL: 3 jaar
Afdeling: Plantenteelt
Locatie: Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud


Afwisselende werkzaamheden in voedingsgewassen, bloemen, bomen, nieuwste kweektechnieken, 240.000 collega’s, innovatieve verwerkingstechnieken, verse producten, en export, dat kom je tegen bij de huidige plantenteelt. Je leert bijvoorbeeld alles wat nodig is om een plant zo goed mogelijk te laten groeien of zoveel mogelijk vruchten te laten dragen. Hierbij ontkomen we niet aan een stukje theorie, maar met een directe koppeling naar de praktijk. Wil je zelfstandig aan de slag bij een glastuinbouwbedrijf, akkerbouwbedrijf of boomkwekerij? En vind je het bovendien leuk om hierbij enkele medewerkers te begeleiden? Dan is deze praktische opleiding je op het lijf geschreven.

Keuzedelen
Naast het basis- en profieldeel van je opleiding volg je ook keuzedelen. Dit is een verplicht onderdeel van elke opleiding. Het kunnen keuzedelen zijn waarmee je je verder kunt specialiseren in je beroep of keuzedelen die je voorbereiden op een volgende opleiding. Je kunt soms ook keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen. Voor informatie over de inzet van keuzedelen kun je straks terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Per opleidingsniveau  is de omvang van de keuzedeelverplichting voor de student door de minister vastgelegd. Je volgt verplicht 1 tot 4 keuzedelen per opleiding, afhankelijk van het niveau en de duur van je opleiding. De omvang van jouw keuzedeelverplichting verandert niet, ongeacht hoe lang je over de opleiding doet.

Generieke vakken

Taal en rekenen:
Elke opleiding heeft zijn eigen wettelijke eis bij talen en rekenen. Deze eisen worden ook wel het referentieniveau genoemd. In de Onderwijs & Examen Regeling (OER) vind je de referentieniveaus die voor jouw opleiding gelden. Als je een opleidingen op niveau 1, 2 of 3 volgt, dan krijg je Nederlands en rekenen als generieke vakken aangeboden. Op niveau 4 volg je daarnaast ook nog Engels.

In het basisdeel staan ook generieke eisen loopbaan en burgerschap.

Loopbaan: 
Loopbaanoriëntatie begeleiding (LOB) is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Het gaat daarbij om het vinden van een goede aansluiting tussen jouw kwaliteiten en interesses én de mogelijkheden die het beroepenveld kan bieden.

Bij LOB werk je aan de volgende loopbaancompetenties:

 • Capaciteitenreflectie
 • Motievenreflectie
 • Werkexploratie
 • Loopbaansturing
 • Netwerken

Burgerschap:
Bij burgerschap houd je je bezig met de eisen die de multiculturele Nederlandse samenleving aan haar burgers en inwoners stelt. Er wordt daarbij aandacht besteed aan de ontwikkeling van jouw kritische denkvaardigheden.

Bij Burgerschap werk je aan:

 • Politiek-juridische dimensie
 • Economische dimensie
 • Sociaal-maatschappelijke dimensie
 • Dimensie vitaal burgerschap


Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Je kan doorstromen naar een niveau 4 opleiding.

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

Stage

Studievoortgang

Certificaten

Werkgebied

Bijzonderheden

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.
Het cursusgeld voor BBL studenten is € 582,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 325,- (BOL) | ca. € 310,- (BBL)
- Leerjaar 2 ca. € 157,- (BOL) | ca. € 157,- (BBL)
- Leerjaar 3 ca. € 157,- (BOL) | ca. € 157,- (BBL)

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 528,- (BOL) | ca. € 482,- (BBL)
- Leerjaar 2 ca. € 475,- (BOL) | ca. € 434,- (BBL)
- Leerjaar 3 ca. € 377,- (BOL) | ca. € 300,- (BBL)

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: dhr. P. Elzinga
E-mail: p.elzinga@rocwb.nl

Competenties

Lijkt deze opleiding je wat?
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Vakbekwaam medewerker teelt

Crebo: 25536
De beginnend vakbekwaam medewerker teelt werkt op een bedrijf met bedekte teelt, open teelt, de teelt van biobased uitgangsmaterialen of een combinatie van deze

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht