Vakexpert bloem, groen en styling

Opleidingsinformatie

De bloemendetailhandel staat gelijk aan creativiteit, vormgeving  natuurlijke en andere materialen, kleurencombinaties, aantrekkelijke presentatie, deskundig advies, zelfstandigheid, fantasie, lef, innovatief en ondernemend bezig zijn. Dat maakt de opleiding zo veelzijdig en ga  je op zoek naar je talenten.

Algemene informatie

Domein: Voedsel, natuur en leefomgeving
Subdomein: Natuur en vormgeving
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Opleidingskosten:

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 262,-
- Leerjaar 2 ca. € 87,-
- Leerjaar 3 ca. € 58,-

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 523,-
- Leerjaar 2 ca. € 520,-
- Leerjaar 3 ca. € 504,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leerweg: BOL: 3 jaar
Afdeling: Bloem & Styling
Locatie: Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

De beginnend vakexpert bloem, groen en styling heeft een adviserende houding. Je werkt kwaliteitsbewust, nauwkeurig en creatief en volgens de laatste inzichten in vormgeving en trends. Je hebt een specialistische product- en vakkennis en beheerst een breed scala aan vakvaardigheden. Je staat open voor nieuwe ontwikkelingen binnen je vakgebied. Je gebruikt de natuur als uitgangspunt en totaalconcept voor de invulling van de in- en outdoorwensen van de klant. Je werkt conform de wensen van de opdrachtgever/klant en binnen het beschikbare budget. Je hebt commercieel inzicht en bent gericht op het behalen van resultaat met betrekking tot de doelstellingen van het bedrijf. Ook maak je een juiste afweging ten aanzien van prijs-kwaliteitsverhouding in relatie tot tijd, kosten en bedrijfsformule.
Je combineert je ambachtelijke professionaliteit met commercieel handelen. Je creëert nieuwe invalshoeken en inzichten. Je anticipeert op ontwikkelingen en wisselende omstandigheden en op basis daarvan maak je keuzes om de diverse aspecten van de bedrijfsvoering op elkaar af te stemmen en te integreren.

Keuzedelen
Naast het basis- en profieldeel van je opleiding volg je ook keuzedelen. Dit is een verplicht onderdeel van elke opleiding. Het kunnen keuzedelen zijn waarmee je je verder kunt specialiseren in je beroep of keuzedelen die je voorbereiden op een volgende opleiding. Je kunt soms ook keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen. Voor informatie over de inzet van keuzedelen kun je straks terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Per opleidingsniveau  is de omvang van de keuzedeelverplichting voor de student door de minister vastgelegd. Je volgt verplicht 1 tot 4 keuzedelen per opleiding, afhankelijk van het niveau en de duur van je opleiding. De omvang van jouw keuzedeelverplichting verandert niet, ongeacht hoe lang je over de opleiding doet.

Generieke vakken

Taal en rekenen:
Elke opleiding heeft zijn eigen wettelijke eis bij talen en rekenen. Deze eisen worden ook wel het referentieniveau genoemd. In de Onderwijs & Examen Regeling (OER) vind je de referentieniveaus die voor jouw opleiding gelden. Als je een opleidingen op niveau 1, 2 of 3 volgt, dan krijg je Nederlands en rekenen als generieke vakken aangeboden. Op niveau 4 volg je daarnaast ook nog Engels.

In het basisdeel staan ook generieke eisen loopbaan en burgerschap.

Loopbaan: 
Loopbaanoriëntatie begeleiding (LOB) is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Het gaat daarbij om het vinden van een goede aansluiting tussen jouw kwaliteiten en interesses én de mogelijkheden die het beroepenveld kan bieden.

Bij LOB werk je aan de volgende loopbaancompetenties:

 • Capaciteitenreflectie
 • Motievenreflectie
 • Werkexploratie
 • Loopbaansturing
 • Netwerken

Burgerschap:
Bij burgerschap houd je je bezig met de eisen die de multiculturele Nederlandse samenleving aan haar burgers en inwoners stelt. Er wordt daarbij aandacht besteed aan de ontwikkeling van jouw kritische denkvaardigheden.

Bij Burgerschap werk je aan:

 • Politiek-juridische dimensie
 • Economische dimensie
 • Sociaal-maatschappelijke dimensie
 • Dimensie vitaal burgerschap

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

Stage

Studievoortgang

Certificaten

Werkgebied

Bijzonderheden

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 262,-
- Leerjaar 2 ca. € 87,-
- Leerjaar 3 ca. € 58,-

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 523,-
- Leerjaar 2 ca. € 520,-
- Leerjaar 3 ca. € 504,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Sabien Jansen
E-mail: s.jansen@rocwb.nl

Competenties

Lijkt deze opleiding je wat?
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Vakexpert bloem, groen en styling

Crebo: 25445
De beginnend vakexpert bloem, groen en styling heeft een adviserende houding. Hij werkt kwaliteitsbewust, nauwkeurig en creatief en volgens de laatste inzichten

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht