Medewerker bloem, groen en styling

Opleidingsinformatie

Bloemendetailhandel staat gelijk aan schitterende kleuren, verse bloemen, natuurlijke materialen, creativiteit, aantrekkelijke presentatie, verkopen en deskundig advies,  Dat maakt de opleiding zo veelzijdig.

Je werkt als beginnend medewerker bloem, groen en styling (onder begeleiding)  kwaliteitsbewust en nauwkeurig. je toont je creatief bij het maken van arrangementen en hebt oog voor vormgeving en kleuren.

Algemene informatie

Domein: Voedsel, natuur en leefomgeving
Subdomein: Natuur en vormgeving
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 2
Opleidingskosten:

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.
Het cursusgeld voor BBL studenten is € 240,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 211,- (BOL) | ca. € 211,-
- Leerjaar 2 ca. € 87,- (BOL)

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 522,- (BOL) | ca. € 462,- (BBL)
- Leerjaar 2 ca. € 502,- (BOL) | ca. € 300,- (BBL)

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten 

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leerweg: BOL: 2 jaar | BBL: 2 jaar
Afdeling: Bloem & Styling
Locatie: Breda, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Je bent als beginnend medewerker creatief bij het maken van arrangementen en je hebt oog voor trends, bent kwaliteitsbewust en werkt nauwkeurig. Je verzorgt producten, maakt eenvoudig bloemwerk, helpt mee met productpresentaties en voert eenvoudige verkoopgesprekken. Je heb interesse in ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Keuzedelen
Naast het basis- en profieldeel van je opleiding volg je ook keuzedelen. Dit is een verplicht onderdeel van elke opleiding. Het kunnen keuzedelen zijn waarmee je je verder kunt specialiseren in je beroep of keuzedelen die je voorbereiden op een volgende opleiding. Je kunt soms ook keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen. Voor informatie over de inzet van keuzedelen kun je straks terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Per opleidingsniveau  is de omvang van de keuzedeelverplichting voor de student door de minister vastgelegd. Je volgt verplicht 1 tot 4 keuzedelen per opleiding, afhankelijk van het niveau en de duur van je opleiding. De omvang van jouw keuzedeelverplichting verandert niet, ongeacht hoe lang je over de opleiding doet.

Generieke vakken

Taal en rekenen:
Elke opleiding heeft zijn eigen wettelijke eis bij talen en rekenen. Deze eisen worden ook wel het referentieniveau genoemd. In de Onderwijs & Examen Regeling (OER) vind je de referentieniveaus die voor jouw opleiding gelden. Als je een opleidingen op niveau 1, 2 of 3 volgt, dan krijg je Nederlands en rekenen als generieke vakken aangeboden. Op niveau 4 volg je daarnaast ook nog Engels.

In het basisdeel staan ook generieke eisen loopbaan en burgerschap.

Loopbaan: 
Loopbaanoriëntatie begeleiding (LOB) is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Het gaat daarbij om het vinden van een goede aansluiting tussen jouw kwaliteiten en interesses én de mogelijkheden die het beroepenveld kan bieden.

Bij LOB werk je aan de volgende loopbaancompetenties:

 • Capaciteitenreflectie
 • Motievenreflectie
 • Werkexploratie
 • Loopbaansturing
 • Netwerken

Burgerschap:
Bij burgerschap houd je je bezig met de eisen die de multiculturele Nederlandse samenleving aan haar burgers en inwoners stelt. Er wordt daarbij aandacht besteed aan de ontwikkeling van jouw kritische denkvaardigheden.

Bij Burgerschap werk je aan:

 • Politiek-juridische dimensie
 • Economische dimensie
 • Sociaal-maatschappelijke dimensie
 • Dimensie vitaal burgerschap


Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
 • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

Stage

Studievoortgang

Certificaten

Werkgebied

Bijzonderheden

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.
Het cursusgeld voor BBL studenten is € 240,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 211,- (BOL) | ca. € 211,-
- Leerjaar 2 ca. € 87,- (BOL)

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 522,- (BOL) | ca. € 462,- (BBL)
- Leerjaar 2 ca. € 502,- (BOL) | ca. € 300,- (BBL)

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten 

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Sabien Jansen
E-mail: s.jansen@rocwb.nl

Competenties

Lijkt deze opleiding je wat?
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Medewerker bloem, groen en styling

Crebo: 25443
De beginnend medewerker bloem, groen en styling werkt kwaliteitsbewust en nauwkeurig. Hij toont zich creatief bij het maken van arrangementen en heeft oog voor

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht