Ontruimingsoefening

Dinsdag 10 maart 2015 -

In het kader van onze veiligheid houdt iedere school geregeld een ontruimingsoefening. Zo'n oefening is vooral bedoeld om te checken of iedereen weet wat hij moet doen bij een ramp. Dit geldt voor alle medewerkers, studenten en met name voor de bedrijfshulpverleners, kortweg BHV-ers genoemd. Op 10 maart vond een ontruimingsoefening op het Prinsentuin College plaats. Hierbij is alles goed en rustig verlopen. Zonder paniek was het hele gebouw, inclusief het centraal kantoor, binnen twaalf minuten helemaal leeg.