Basisscholieren voorbereid op gevaar van de tractor

Woensdag 2 december 2015 -

Grote voertuigen zoals landbouwvoertuigen hebben veel ruimte nodig op de weg en kunnen daardoor een gevaar in het verkeer vormen. Bestuurders van deze voertuigen hebben veelal niet in de gaten dat andere weggebruikers zich onveilig voelen in de buurt van hun voertuig en vaak niet weten wat ze moeten doen als ze een landbouwvoertuig tegenkomen. Dit geldt met name voor kinderen in het buitengebied. Zij leggen een langere afstand af om naar school te gaan en hebben dus meer kans onderweg in aanraking met grote landbouwvoertuigen. Speciaal voor deze kinderen is het verkeerseducatieproject ‘Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer’ (VOMOL) ontwikkeld. VOMOL is bedoeld voor leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisschool en richt zich op het vergroten van de verkeersveiligheid van de kinderen. Het project bestaat uit een theoretisch deel op school en een praktijkdeel op locatie. Hierbij worden gevaarlijke verkeersituaties met behulp van landbouwvoertuigen zo realistisch mogelijk gesimuleerd.

In het Algemeen Dagblad heeft in het regio gedeelte Rivierenland, een redactioneel stuk gestaan over de inzet van onze studenten tijdens dit project.