VSV bij Prinsentuin College meer dan 11% gedaald

Vrijdag 24 februari 2017 -

Het aantal studenten dat vroegtijdig het Prinsentuin College verlaat, is gedaald met 11,2%. Dit resultaat blijkt uit de cijfers over VSV die het Ministerie van OCW vanochtend heeft gepubliceerd. Daarin krijgt het Prinsentuin College complimenten van de Minister voor het behalen van dit goede resultaat.

“Onze docenten kennen de individuele student”, zegt Liesbeth Hagenaars, directeur Prinsentuin College over het resultaat. “De afgelopen jaren hebben wij ingezet op een intensieve zorgstructuur waarin wij aandacht hebben voor het individu en de persoonlijke omstandigheden. De Studie Loopbaan Begeleiders, docenten en trajectbegeleiders begeleiden de student intensief. Door het voeren van goede gesprekken kunnen wij de studenten helpen bij het vinden van een passende oplossing als dat nodig is. Deze cijfers bevestigen dat de ingezette structuur zijn vruchten afwerpt. Een compliment voor alle
docenten en medewerkers”.

De cijfers bij Prinsentuin College
De voorlopige (op één decimaal afgeronde) DUO-cijfers laten de volgende daling zien:
• Het vsv-percentage over schooljaar 2015/2016 is 3,0%
• Het schooljaar daarvoor (definitief cijfer) was dat 3,4%
• Dat betekent een daling van 11,2%
• Het aantal vsv’ers over schooljaar 2015/2016 is 30 vsv’ers.
• Het schooljaar daarvoor (definitief cijfer) waren dat 34 vsv’ers.


“Vanzelfsprekend is ons doel om de ingezette daling verder de continueren”, aldus Liesbeth Hagenaars. “We kunnen niet altijd voorkomen dat een student Prinsentuin College verlaat, maar we kunnen hem of haar wel begeleiden naar een plek die beter past.”

VSV bij ROC West-Brabant
Uit de cijfers blijkt dat ROC West-Brabant  het voortijdig schoolverlaten in het schooljaar 2015-2016 ook heeft weten terug te dringen. De afname t.o.v. het schooljaar 2014-2015 bedraagt 3,6%.
Sinds de start van de aanval op de schooluitval in 2005 is de vsv bij Prinsentuin College met 60% teruggedrongen. De andere mbo-colleges van ROC West-Brabant hebben de vsv teruggebracht met 56%.

Wat is VSV
Voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder een startkwalificatie behaald te hebben. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal havo- of vwo-niveau of een diploma op mbo-2 niveau of hoger.
Landelijk staat de teller nu op 22.948 nieuwe vsv’ers (voorlopig cijfer). Dat betekent dat er in schooljaar 2015/2016 ruim 1.400 vsv’ers minder waren dan het jaar ervoor.