Prinsentuin Collegekunst op Klarenbeek

Woensdag 9 april 2014 - Op 9 april is de jaarlijkse voorjaarsconferentie van Voorop in Vergroening. Deze vindt plaats in Klarenbeek, op Veerkracht, een prachtige duurzame locatie. Vier studenten van onze school, opleiding Bloem & Design, maken tijdens de conferentie een duurzaam kunstwerk.

AOC’s en de VBG gaan voor een groene wereld. Niet alleen vanuit ideologisch perspectief, maar vooral vanuit economische kansen. De AOC’s willen in 2015 door samenleving, overheid en bedrijfsleven herkend en erkend worden als dé opleidingscentra voor ondernemend en innovatief groen. Om dit te realiseren is een ‘groene ontwikkelagenda’ opgesteld, met concrete actiepunten op het gebied van de strategie en de functie van de AOC’s, het opleidingsaanbod, de cultuur, het personeel, de bedrijfsvoering en de profilering in de samenleving.Scholen werken daarbij actief samen binnen het ‘netwerk vergroening’.