BeroepsPraktijkVorming(BPV)

Beroepspraktijkvorming wordt ook wel BPV of stage genoemd. Het is een vast onderdeel van je opleiding.

Afspraken
Voorafgaand aan de BPV-periode worden er afspraken gemaakt wat je gaat doen en welke eisen er aan de BPV worden gesteld. Duidelijk is door wie en op welke manier je op de beroepspraktijkvorming voorbereid wordt. Je wordt geïnformeerd op welke manier en door wie je begeleid wordt tijdens je BPV-periode. Er zijn ook afspraken over hoe en door wie jouw beroepspraktijkvorming beoordeeld wordt.

De afspraken staan in onderstaande documenten.

  • Je tekent een praktijkovereenkomst (POK) voor elke beroepspraktijkvormingsperiode.
  • Concrete informatie over de beroepspraktijkvorming staat in het BPV-handboek dat je tijdens de opleiding ontvangt.
  • In het examenplan van je opleiding kun je lezen of er examens in de praktijk afgenomen worden.
  • In de onderwijsprogrammering lees je hoeveel uur BPV je minimaal verplicht bent te maken tijdens je hele opleiding.
  • De uren die je daadwerkelijk in de BPV maakt, registreer je op een BPV-urenformulier
  • Welke periode en dagen je stage loopt staat in het BPV model.

Het Prinsentuin College biedt ook de mogelijkheid voor een internationale stage.

GGI
Voor de opleiding Groen, Grond & Infra werken we in een samenwerkingsverband Cumela. Deze organisatie heeft een site met heel veel achtergrondinformatie over werken en leren in de Groen, Grond & Infrasector. Hierop staat ook de BPV-handleiding: www.groengrondinfra.nl/bpv-handleiding