Voor ouders

We hebben graag goed contact met ouders en verzorgers van onze studenten. We bieden hiervoor de volgende mogelijkheden:

Ouderavonden
Na het eerste resultatenoverzicht waarbij de ouders de studieloopbaanbegeleider en docenten kunnen spreken (10-minuten gesprekken).

Voorlichtingsavonden
In het eerste leerjaar ontvangen de ouders o.a. informatie over de gang van zaken op school en de studiebelasting. In het tweede leerjaar wordt een informatieavond georganiseerd voor internationale BPV, bestemd voor tweede- en derdejaars studenten.

Telefonische afspraak
Gesprek met schoolleiding, decaan, trajectbegeleider, teamvoorzitter, studieloopbaanbegeleider of docent. Hierbij geldt dat wij graag zien dat u in alle gevallen contact opneemt met de direct betrokkene.